پند هایی برای خودم

۱-به همه مهربانی کن ،اما از کسی انتظار مهربانی نداشته باش.
۲-روزانه دقایقی را به شکر نعمتهای خدا بپرداز.
۳-قدر دارایی ها که به نظر کوچک هستند بدان.
۴-توضیح دادن به فرد نادان مثل این میمونه که از نانوای مغازه نان بربری بخواهی نان سنگک درست کنه.
۵-کسی که دیگران برایش مهم نیستند ارزش اینکه برای دیگران مهم باشد را ندارد.
۶-در مواقع عصبانیت ببینیم آیا طرف مقابل ارزش عصبانی شدن را دارد یا نه.
۷-مدیریت زمان با برنامه ریزی شروع و با اقدام کردن خاتمه میابد.
۸-گاهی سکوت از بلندترین فریادها رسا تر است.
۹-برای خانواده ات وقت بگذار، آنها ارزشمندترین دارایی هایش هستند.
۱۰-روی خودت سرمایه گذاری کن تا بهترین سرمایه گذار شوی.
۱۱-غصه تمام شدنیست،ارزش تلف کردن عمر ندارد.
۱۲-همیشه در دلِ تهدید یک فرصت ناب وجود دارد.
۱۳-ورودی مغزت را با محکم ترین دژها در مقابل افکار منفی محافظت کن.
۱۴-ذهنِ سالم زیرکترین وزیرِ حکومت تَن است.
۱۵-توجه به داشته ها موجب فراموش کردن نداشته ها میشود.
۱۶-سلامتی از بزرگترین نعمتهای خداست.
۱۷-گذشت، واژه ای است که عمل کردن به آن کار هر کس نیست.
۱۸-اولویت و تعهد دو عامل مهم در انجام برنامه ریزی های فردی است.
۱۹-تا ضرر نکنی از سود خبری نیست.
۲۰-صبر یکی از مهمترین ابزار های موفقیت در بازار های مالی است.
۲۱-زندگی ارزش آن را دارد که لبخندت را به دیگران هدیه بدهی.
۲۲-هر روز بیاموز، مادامی که زنده ایم دنیا دانشگاه است ما جویندگان دانش.
۲۳-زمان های مُرده تو ارزشمند ترین وقتهایی است که باعث تمایز تو با دیگران می شوند.
۲۴-از دیگران به اندازه توانشان توقع داشته باشیم.
۲۵-از بهترین بخشندگی ها آموزش دادن به افراد مشتاق علم است.
۲۶-از لحظه لذت ببر،خاطره هرچقدر هم شیرین باشه دیگر دست یافتنی نیست.
۲۷-در کنار باطن آراسته ظاهر آراسته مُهر تائیدی بر باطن توست.
۲۸-آدم هایی که همه را قضاوت می کنند وقتی برای لذت بردن از زندگی خود ندارند.
۲۹-گاهی اوقات یه فیلم هیجان انگیز با یه کاسه تخمه میتونه بهترین تفریح باشه.
۳۰-کتاب خوندن لذت بخش ترین کار دنیاست.
۳۱-در قبال انتشار اخبار پیرامون احساس مسئولیت کنید.
۳۲-هر خبری ارزش انتشار ندارد.
۳۳- ادامه دارد