برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
تیم خلاق ما
درباره ما
زیر آسمان خدا میان هیاهوی شهرو فراز و نشیب زندگی قلب هایمان به یکدیگر گره خورد.
گره ای از جنس فولاد برای شروع سخت ترین، شادترین، بدترین و بهترین روزهای عمرمان….
زندگی نو با انسان های جدیدی را ساختیم و تک به تک آجرهایش را با یکدیگر بنا کردیم وتلاش کردیم برای بهتر و برترشدن یکدیگر در هرزمینه ای….
شروع کردیم به دور ریختن موج های منفی و دریافت انرژی های مثبت از خود و دیگران و پیدا کردن روزنه های امید، عشق و آرامش در زندگیمان….
و می دانیم برای داشتن زندگی شاد آن را باید به هدف هایمان گره بزنیم نه افراد وچیزهایی که پیرامون ماست…
حال بعد ازچند سال تصمیم گرفتیم تا خانواده ی کوچکمان را برای ارزیابی به نمایش بگذاریم و لذت تمام علاقه هایمان را با شما سهیم باشیم …
ممنونیم از حسن انتخاب شما

الهام وسامان