برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
ثبت یک لحظه ی ناب
پرتره

 

لذت بردن از زندگی گاهی می تونه به همین سادگی باشه

 

لبخند

ثبت لحظات زندگی می تونه برای آینده ما یه نشونه باشه

نورپردازی در عکاسی پرتره از اهمیت زیادی بر خورداره


 

 

پـروژه بـعـدی
شکار لحظه ها
مستند