جنگ درون

شاید تصور کنیم بزرگ ترین خسارت ها و آسیب های جسمی و روحی، ناشی از عوامل غیر طبیعی بشر بر اثر جنگ های برون مرزی یا داخلی یک کشور به وجود می آید و کمتر به این نکته توجه می کنیم که هر کدام از ما در طول زندگی خود بارها و بارها درگیر یکسری جنگ های درونی شده ایم که به مراتب می تواند آسیب های مهلک تری برای ما به همراه داشته باشد.
جنگ هایی که سبب به وجود آمدن اصل قورباغه ای در ما می شوند. یک قورباغه هیچ گاه دوست ندارد در ظرف آب جوش پخته شود. بنابراین در مواجه با آن سریعاً واکنش نشانaرای خروج از بحران موجود راهی پیدا کند. هرچند تضمینی برای رهایی از شرایط پیش آمده وجود ندارد اما همین تلاش برای بقا باعث ایجاد ارزش در فرد یا افراد آسیب دیده می شود.
اما جنگ های درونی، کشمکش های ذهنی و عدم عزت نفس و به طبع آن اعتماد به نفس، ممکن است در ظاهر بر روی زندگی ما تاثیر مستقیم و عینی نداشته باشد ولی می تواند به صورت تدریجی باعث مرگ اهداف، انگیزه ها و برنامه های ما شود.
بنابراین می بایست در برابر چنین جنگ های درونی کاملاً هوشیار باشیم. نمی توان کتمان نمود که هر چقدر هم در برابر اتفاقات پیرامون مقاوم و سرسخت باشیم باز در بخش هایی از زندگی درگیر این مسائل خواهیم شد.
آمادگی برای مقابله با این کُنش های درونی منجر به واکنش های مناسبتری از سوی ما خواهد شد.
تنها راهکاری که می توانیم به وسیله ی آن از مرگ و زوال تدریجی ذهنی رهایی یابیم آگاهی کامل از خودمان و توانایی هایمان است.
هیچکس به اندازه ی خودمان با خصوصیاتمان آشنا تر، دلسوز تر و مهربان تر نیست.
با این وجود ما در مواقع برخورد با موانع، بدون مقدمه تلاش می کنیم عامل یا عوامل خارج از وجودمان را درگیر اتفاق کنیم. ریشه ی اینگونه برون سپاری ها بخاطر ضعف شخصیتی مان است و برای مقابله با این موضوع باید در راستای تقویت سه ضلع قدرت یعنی ذهنیت، باور و شخصیت قدم های منظمی برداریم. انضباط فردی بهترین گزینه برای پرورش این مثلث قدرت است. البته به این نکته اشاره کنم راهی که باید برای تقویت این مثلث طی کنیم مسیری ناهمواره و پر از فراز و نشیب فراوان است.به همین دلیل تعداد محدودی که در این راه قدم می گذارند از پس آن بر خواهند آمد.
وقتی صبح از خواب بیدار می شویم تا زمانی که دوباره به بستر می رویم با دو عامل رنج و لذت نسبت به وقایع روز واکنش نشان می دهیم. رنج صبح بیدار شدن، لذت خوردن صبحانه، رنج سر کار رفتن، لذت دریافت پول، رنج کار کردن، لذت تفریح کردن و … .
همه ی این کارها با این دو عامل تعریف می شوند؛ بنابراین با آگاهی از آن می توانیم با تحمل رنج حاصل از انضباط فردی به استقبال لذت نتیجه ی آن برویم.
یادمان باشد تمامی مطالب این نوشته برای ادامه ی مسیر زندگیمان بسیار حائز اهمیت است. ولی کسی می تواند به موفقیت برسد که حرف را به عمل تبدیل کند و فارغ از همه ی تفکرات و اخبار منفی پیرامون خود در مسیرش ثابت قدم باشد.